Hip Kiropraktik - din hjælp til en smertefri hverdag

Sønderborg

Kolding

Skulder smerter

Skulderens anatomi

Din skulder er kompleks, og består i virkeligheden af 3 led: Glenohumeralleddet(GH-leddet) er leddet mellem overarmsknoglen og skulderbladet – det som folk typisk tænker på, når de tænker på skulderleddet. Acromioclaviculærleddet(AC-leddet) er ledforbindelsen mellem skulderbladet og kravebenet, og sternoclaviculærleddet(SC-leddet – i klinikken oftest kaldet kravebensleddet), som er forbindelsen mellem kravebenet og brystbenet, og der hvor armen i sidste ende vedhæfter kroppen.

Dette gør at skulderen kan bevæges i stort set alle retninger, men det gør også at der nemmere opstår problemer. Skulderens muskler går oftest over flere kropsregioner og har dermed stor betydning for deres funktion og de har stor betydning for skulderens funktion.

Skuldersmerter

Skulderens kompleksitet gør at smerter i skulderen kan sidde både forpå, bagpå, på ydersiden og inde i skulderen. Desuden kan de stråle op i nakken, omkring brystkassen og ud i armen. Eksempler på skuldersmerter, kan skyldes:

Impingement (afklemningssyndrom), hvor musklerne fra rotatorcuffen(de muskler man bruger til at rotere og stabilisere overarmsknoglen med) kommer i klemme mellem overarmsknoglen og skulderbladet. Typisk vil disse smerter lokalisere sig til ydersiden, forsiden og/eller inde i skulderen.

Slimsæksirritation (bursitis subacromialis), er relateret hertil, hvor slimsækken, der skal beskytte senerne mod at skrabe mod knogleudspringet acromion, irriteres og hæver. Disse smerter vil ligeledes oftest være inde i skulderen eller på ydersiden og evt stråle ned i armen. I begge tilfælde vil man have svært ved at løfte armen og evt. rotere den.

Smerter bag skulderbladet skyldes oftest kramper i musklerne mellem rygsøjlen og skulderbladet eller i nogle halsmuskler kaldet scalenerne(TOS-syndrom). Disse akkompagneres ofte af strålen op i nakken og/eller ud i armen.

Smerter langs- eller på kravebenet skyldes som regel kramper i musklen lige under(m. subclavicularis), hvis ribbenene ikke bevæger sig, som de skal på forsiden af brystkassen.

Frossen skulder (adhæssiv kapsulit) er en tilstand med nedsat bevægelighed i skulderen og især de første 1-3 måneder med smerter. Særligt påvirket er udadrotation og abduktion(løfte armen sidelæns) i både passiv og aktiv bevægelse. Det er ofte en tilstand der fejldiagnosticeres og benyttes, hvis behandleren ikke kan finde årsagen til ens symptomer, men ofte kan man stadig lindre disse ved behandling af albuen, nakken og rygsøjlen. Derfor er det altid en god idé at få undersøgt nærmere om der er noget at gøre.

Så for at opsummere kan problemer med skulderen skyldes overbelastning af et eller flere af skulderens led, med nedsat funktion og smertefuld overspænding af musklerne til følge. Desuden kan muskelspændingerne også skyldes overbelastning i de tilstødende regioner, som påvirker skulderens funktion.

Behandling af skuldersmerter

Når en patient henvender sig med smerter i og omkring skulderen, laver vi en grundig undersøgelse. Undersøgelsen vil være baseret på de symptomer man henvender sig med og anden relevant historik vi spørger ind til før vi begynder. På baggrund af ens historik og undersøgelsens resultater, vil vi lægge en plan for, hvordan vi kommer generne til livs.

Behandlingen vil bestå i rådgivning, manuel behandling af led og bløddele, evt. relevante øvelser – igen afhængig af smerternes karaktér. Det er vigtigt for os at du forstår, hvorfor du har ondt, da det vil hjælpe dig til at blive smerterne kvit. Derfor bruger vi en del energi på at forklare årsagerne til smerterne, og rådgive dig om hvad du selv kan gøre derhjemme.

Øvelser til skulderen/hvad kan du selv gøre

Ved smerter i skulderen, er det en god idé at undgå at hænge på armene, da dette sætter skuldrene og nakken i en dårlig position.

Afhængig af smerternes karaktér bør man ikke lave for meget arbejde over skulderhøjde.

Hvis man går med taske, så undgå at den hænger i én strop lige ned. Hæng den hellere over skrå eller hvis det er en rygsæk, så brug begge stropper.

Ved nærmere undersøgelse kan vi selvfølgelig rådgive mere specifikt og give øvelser med til at afhjælpe symptomerne. Kontakt os hvis du har spørgsmål. Ellers book en tid hos den af os, du bor tættest på.

Kontakt

Hip Kiropraktik i Sønderborg

Sønderborg

Kontakt

Hip Kiropraktik i
Kolding

Kolding